Ett Levande Kulturarv

Med projektet vill vi kunna visa på de samiska traditionerna och det kulturarv som finns i vårt område.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
Syftet med projektet är att visa och informera om den samiska kulturen och dess kulturarv.

Målet med projektet är att:
Målet med projektet är att minst 100 personer ska ha tagit del av information, genom besök på skogs- och same museet och förtäring med samiskt tema, vilket kan bidra till att det finns en ökad förståelse för den samiska kulturen.

Om projektet

Självbilden i vårt område under 2014-2020 var präglad av låg självkänsla, utanförskap, och bristande stolthet för vår bostadsregion och dess kulturarv. Det är viktigt att belysa det positiva och unika i vår region för att främja trivsel och stolthet. Vi ser potential i att lyfta den samiska kulturen, något som inte har utforskats tillräckligt i vårt leaderområde under programperioden.

Vårt område har en rik historia och kulturarv som bör bevaras och delas för att skapa en känsla av tillhörighet bland boende, återvändare, och besökare.

Genom att visa upp den samiska kulturen på ett respektfullt sätt, utan att göra den till ett ”spektakel,” stärker vi vårt område och lockar fler besökare som vill lära sig om våra traditioner.

Ur projektansökan

”Vi kommer att kunna visa på samiska kulturarvet och förhoppningsvis slå hål på några av myterna som fortfarande florerar runt denna folkgrupp. Vi vill sprida styrka, glädjen och stoltheten i att ha ett ursprungsfolk i vårt leaderområde. ”

Om projektet

Projektperiod
2023

Projektägare
Leader Lappland 2020

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
241 946 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
119 167 kronor

Total finansiering
361 113 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden