Är det dags att avsluta projektet?

När projektet når sitt slut, ansöker du om slututbetalning och redovisar projektet. Att driva ett projekt kan vara intensivt, men ett tips är att stanna upp och reflektera över de erfarenheter och resultat som arbetet har genererat.

Vad är en slutrapport?

När ditt projekt är genomfört och alla utgifter är betalda, är det dags att ansöka om slututbetalning.

Kom ihåg att ansökan måste lämnas in före projektets slutdatum!

Observera att de sista 20 % av projektstödet inte betalas ut förrän Jordbruksverket har godkänt slutrapporten.

Tips!

Slutrapporten bör vara förståelig utan att ha läst tidigare information om projektet. I rapporten ska du redovisa projektets ämne, utförande och skälen till resultatet.

Tänk på att det även kan vara intressant att även redovisa eventuella avvikelser och erfarenheter.

Så här rapporterar du

För att ansöka om slututbetalning loggar du in precis på samma sätt som när du skickade in ansökan, med ditt bank-id på Mina Sidor på Jordbruksverkets hemsida.

När du är inloggad hittar du en meny till vänster. Där väljer du ”e-tjänster inom mina sidor” och sedan ”företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar”. Sedan trycker du på knappen ”Starta tjänsten”.

Här väljer du nu ”Ansökan om utbetalning” och sedan en ”Slututbetalning”.

Slutrapporten ser ut på samma sätt som en delrapport, men den innehåller fler frågor om projektet och dess resultat. Kostnaderna redovisas däremot på samma sätt.

Kom ihåg att stämma av checklistan vid ansökan om utbetalning!

Tips inför slutredovisning

Planera arbetet med slutrapporten i god tid
(det tar tid att slutrapportera, så gör den i god tid innan slutdatum)

Börja med att läsa igenom projektplanen/ansökan om projektstöd
Slutrapporten ska knyta an till projektplanen/ansökan om projektstöd och ska spegla utfallet av det som planerades i samband med projektstarten. I projektansökningen ska det också framgå också hur du planerade att utvärdera projektet.

Har du haft en anställd projektledare i projektet, kan det vara värdefullt att involvera denne i slutrapporteringen. Annars finns även vi på utvecklingskontoret tillgängliga om du önskar stöd i arbetet.