Active family summer destination

Besöksnäringen spelar en allt viktigare roll för sysselsättning och service i glesbefolkade områden, och projektet i Kittelfjäll syftar till att skapa en långsiktig grund för att öka attraktionskraften på sommaren.

Om projektet

Kittelfjäll har ökat i popularitet även på sommaren, vilket har lett till att fler turistföretag och entreprenörer vill öka sin närvaro i området. Ett projekt pågår för att förbättra utbudet av basaktiviteter och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Målet är att erbjuda aktiviteter i fjällmiljö/terräng för den aktiva familjen. Projektet inkluderar unga vuxna och samarbetar med lokala aktörer, kommunen, näringsidkare och föreningar.

För närvarande är verksamheten i Kittelfjäll begränsad till vinterhalvåret, men planer finns för att bygga ett värdshus med restaurang och vandrahem, en ny camping och attrahera en livsmedelsbutik. Förbättringen av utbudet av basaktiviteter kommer att öka attraktionskraften på sommaren, vilket gynnar både turister och lokala entreprenörer.

Ur Projektansökan

”Projektet skapar ökade möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter tillgängliga för alla.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
med gemensam samverkan undersöka och skapa en långsiktig planering/arbetsmodell för Kittelfjälls attraktionskraft, även under sommartid.

Målet med projektet är att:
– Inom projektet ha skapat samverkan och genomfört möten med flera olika aktörer i området
– Ha kartlagt befintligt utbud av fritidsaktiviteter och ha gjort en arbetsmodell
– Ha förbättrat utbudet av basaktiviteter som är tillgängliga för alla.
– Jämställdhet, tillgänglighet och ett ungdomsperspektiv finns med i samtliga aktiviteter i projektet.

Om projektet

Projektperiod
2018-2022

Projektägare
Vojmådalens Vänner

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
361 515 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
32 312 kronor

Egen privat finansiering
145 748 kronor

Total finansiering
539 575 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden