Attraktiva mötesplatser

Projektet vill skapa tre attraktiva mötesplatser som på ett naturligt sätt ökar attraktionskraften och sammanhållningen i byn.

Om projektet

Tillsammans strävar vi efter att skapa attraktiva utemiljöer som fungerar som mötesplatser för människor i alla åldrar. Dessa platser kommer att öka byns attraktionskraft och bidra till social hållbarhet. Dessutom kommer de att fungera som utgångspunkter för våra lokala företag, vilket ger dem möjlighet att erbjuda kundupplevelser och evenemang. Vi ser framför oss att dessa mötesplatser utvecklas på naturliga områden som är viktiga för oss, såsom skolområdet i byns centrum, den närliggande skogen och vid Vindelälven. Vi värdesätter naturen och miljön enormt. Vårt mål är att skapa ett samhälle som är både socialt och miljömässigt hållbart, där vi alla blir medvetna och engagerade.

Genom detta projekt kommer vi att skapa en utmanande, trivsam och inbjudande miljö för livslångt lärande för alla. Förskoleverksamheten i byn bygger redan på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Dessa gemensamma platser kommer att ge utmärkta möjligheter för vuxna, men särskilt för barn och ungdomar, att känna en känsla av samhörighet och gemenskap. Precis som så många andra vill vi erbjuda möjligheter till avkoppling i en annars hektisk vardag, en plats för friluftsliv, rörelse, reflektion och massor av gemenskap och lärande.

Ur Projektansökan

”Vi ser behovet av mötesplatser som stort, runt om i närliggande byar och kommuner finns önskemål om fler naturliga mötesplatser för alla åldrar. När vi ”omvärlds spanat” innebär mötesplatser olika saker för olika platser. Det kan vara behov av ”skatepark” eller utrymme för hantverksarbete eller bara en plats där man kan samlas och fika och ordna olika sociala träffar. För oss lokalt innebär det en plats i naturen som inspirerar till lärande, friluftsaktiviteter och rekreation för alla åldrar. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa naturliga mötesplatser, stärka attraktionen i bygden samt skapa en utgångspunkt för bygdens företag rörande event.

Målet med projektet är att:
skapa tre mötesplatser; en flytbrygga, en pergola och en grillkåta.

Om projektet

Projektperiod
2019-2020

Projektägare
Blattnicksele Intresseförening

Webb och Sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
231 979 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
114 259 kronor

Total finansiering
346 238 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 115 412 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden