Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv, del 2

Bär har haft stor betydelse för människor i Norr- och Västerbottens inland, men det finns lite information om detta. Vi vill öka kunskapen om bär som råvaror och deras historiska och kulturella betydelse.

Om projektet

För att öka kunskapen om bärens historiska och kulturella betydelse och främja besöksnäringen i regionen, planerar vi att skapa ett nytt besöksmål i form av en utställning på Bärens Hus. Utställningen kommer att visa kopplingen mellan bärens historiska betydelse och dess roll i dagens samhälle, och kommer att vara kopplad till en interaktiv webbplats där ytterligare material kan presenteras och där besökare ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

För att ta fram material till utställningen har vi genomfört en inventering av Hushållningssällskapets arkiv, museerna i områdets samlingar, material hos bygde- och byaföreningar i området, skrifter, filmer, foton och liknande som beskriver bärplockning och bärförädling, dokument kring bärplockning, bärtorkning och bärexport, människor i bygdens berättelser och minnen med bäranknytning med mera. Vi har samarbetat med flera partners, inklusive Hushållningssällskapet Norr & Västerbotten, hembygdsföreningen i Glommersträsk, Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening, Norrbottens Museum, Silvermuseet, Sara Lidmansällskapet, Skellefteå Museum, Glommersträsk Hattmuseum, Arvidsjaurs kommun, och Glommersbär, för att samla in relevant material och information.

Ur Projektansökan

”I och med den interaktiva webb som ska kopplas till utställningen kommer även hela Sveriges befolkning att ha tillgång till den kunskap som insamlas i projektet”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
marknadsföra bärens hus som ett besöksmål.​

Målet med projektet är att:
sätta upp skyltar på ”bärens hus” samt skapa information om utställningen och dess innehåll.

Om projektet

Projektperiod
2019-2020

Projektägare
Bärens Hus Ideell Förening

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
148 740 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
73 260 kronor

Total finansiering
222 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 44 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden