Byautveckling

Projektet ska ta fram och föreslå “nya lösningar” för metodskapande, vilket på ett effektivt sätt kan utveckla en bra lokal utveckling och en bra service ute i byarna.

Om projektet

Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele är tre kommuner med en åldrande befolkning. Men det finns också en ökning av unga familjer som flyttar in i byarna, vilket utgör en utmaning för kommunerna. Projektet syftar till att ta fram nya metodiska lösningar som kan effektivt utveckla lokal utveckling och service ute i byarna. Detta underlättar samverkan på flera nivåer och ger en god grund för samhällsplanering i kommunerna och regionen. En bättre samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor är viktig. Projektet vill också ta tillvara på utvecklingspotentialen mellan civilsamhället och besöksnäringen på landsbygden.

Metoden ska fokusera på helhetslösningar som besöksnäring, lokal utveckling, medinflytande, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Aktörer från lokalsamhället och kommunen ska engageras i processen för ett långsiktigt framtida arbete och utvecklat synsätt. Målet är att ha en naturlig kommunal närvaro på tjänstemannanivå ute i byar och servicepunkter, vilket skulle ge landsbygdsrådet eller liknande funktion i de tre kommunerna en tydligare remissfunktion.

Projektet innefattar samarbete mellan Arvidsjaur kommun med Sorsele och Arjeplogs kommun, Hela Sverige ska leva, Landsbygdsrådet, motsvarande organisationer i de andra kommunerna, byaföreningar, lokala företagare och Region Norrbotten.

Ur Projektansökan

”Engagemang, behov och ansvar finns i lokalsamhället för att tillsammans jobba gemensamt för utveckling”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
ta fram ett nytt arbetssätt för landsbygdsutveckling som är medskapande och som sätter fokus på samverkan mellan lokala föreningar, företag, utvecklingsgrupper och kommunen.

Målet med projektet är att:
ta fram en ny metod som fokuserar på medskapande processer för landsbygdsutveckling i de deltagande kommunerna. Projektet ska även ta fram en modell som ger underlag för nya servicepunkter.

Om projektet

Projektperiod
2019

Projektägare
Arvidsjaurs Kommun

Webb och Sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
272 494 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
5 802 kronor

Medfinansiering från Arvidsjaurs Kommun
128 412 kronor

Total finansiering
406 708 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 76 560 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden