Fågeltorn:et

Projektet ska att bygga ett fågeltorn, där tanken är att skapa ett utflyktsmål som kan attrahera både invånare i kommunen samt besökare och turister.

Om projektet

Tanken att bygga ett fågeltorn har sitt ursprung i projektet ”Fjällgås”, som har pågått sedan 1970-talet och på senare år har bidragit till ökat intresse inte bara för fjällgåsen, utan också för det övriga fågellivet. Denna ökade fascination för fåglar, skog och natur har påverkats av flera faktorer, såsom klimatomställningen, ökad popularitet för vandring, samt ett ökat intresse för friluftsliv, inrikesresor (svemester) och nära-hem-semester (hemester).

En annan viktig aspekt är vår lokala aktivitet ”Top of Arjeplog,” som har bidragit till ökat intresse för det lokala, inklusive flora, fauna och fåglar. Samtidigt som samhället står inför viktiga hållbarhetsfrågor och omställning till ett fossilfritt samhälle, har medvetenheten om naturens betydelse också ökat.

Vi kommer att samarbeta med projektet Fjällgås (https://nordensark.se/bevarande/fjallgas/) för att integrera aktiviteter vid fågeltornet som syftar till utbildning, intresseväckande och ökad medvetenhet om fåglar, deras arter, livsstilar och deras betydelse för den biologiska mångfalden. Genom olika initiativ, såsom fågelskådning, fågelguidning och informativt material om de olika fågelarterna som kan ses vid fågeltornet, vill vi skapa en meningsfull upplevelse för besökare.

Vi har även haft konstruktiva samtal med grundskolan, vilka har positivt mottagit vårt projekt. Tillsammans med Öbergaskolan i Arjeplog kommer vi att genomföra aktiviteter riktade mot grundskolan, exempelvis friluftsdagar med fågelskådning och byggande av fågelholkar. Genom dessa aktiviteter hoppas vi engagera och inspirera unga elever att lära sig mer om fåglar och natur, samtidigt som de får uppleva och uppskatta den vackra biologiska mångfalden som finns runt fågeltornet.

Ur Projektansökan

”Förslaget om ett fågeltorn kommer från en lokalinvånare, som istället för att lämna in ett medborgarförslag till Arjeplogs Kommun fick höra talas om möjligheten att få stöd via Leader Lappland och då kontaktade Argentis med sin idé för att få stöd och hjälp.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa ett nytt och centralnära besöksmål där invånare och fågelintresserade kan mötas och känna gemenskap.

Målet med projektet är att:
bygga och installera ett fågeltorn.

Om projektet

Projektperiod
2022 –

Projektägare
Argentis AB

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
279 320 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
137 575 kronor

Total finansiering
416 895 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 31 150 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden