Förstudie Västerbottens inland och konstgräsplaner

I Västerbottens inland har företrädare från kommuner och fotbollsföreningar konstaterat att det saknas konstgräsplaner i Åsele, Dorotea, Storuman och Sorsele. Detta medför en rad utmaningar för berörda kommuners fotbollsverksamhet, särskilt för barn, ungdomar och vuxna som vill utveckla sina färdigheter. Därför har projektet som mål att undersöka möjligheten till etablering av konstgräsplaner i området. På så sätt kan man förbättra tillgängligheten och ge fler möjlighet att utöva fotboll.

Om projektet

Under 2017 diskuterades möjligheterna att etablera nya konstgräsplaner mellan Svenska fotbollsförbundet, Västerbottens fotbollsförbund och lokala företrädare. Under dessa diskussioner framkom det oklarheter gällande kunskap, finansiering, kravspecifikationer och mer.

Därför är syftet med projektet att klargöra den nödvändiga kompetensen på lokal nivå efter att konstgräsplanerna byggts. Projektet kommer att undersöka vad som krävs för att etablera konstgräsplaner i Åsele, Dorotea, Sorsele och Storuman. Målet är att slutresultatet ska ge underlag för att bygga fyra konstgräsplaner i varje kommun.

Projektet kommer att samarbeta med de berörda kommunerna och deras största föreningar inom förstudien. På lång sikt är målet att varje kommun ska ha fyra konstgräsplaner byggda.

Ur Projektansökan

”Inom förstudiens ram ingår samverkan med berörda kommuner och deras största förening(ar)!”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
utreda förutsättningar för möjlig etablering av konstgräsplaner i minst en av de ingående kommunerna.

Målet med projektet är att:
färdigställa underlag för att bygga konstgräsplan i minst en de ingående kommunerna.

Om projektet

Projektperiod
2018-2019

Projektägare
Västerbottens Fotbollsförbund

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
233 977 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
115 243 kronor

Total finansiering
349 220 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 75 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden