Gym i Jäckvik

Föreningen Jäckviksgården vill genom denna investering bygga upp ett gym i en av sina tillgängliga lokaler i Jäckvik.

Om projektet

Byar försvinner och människor flockas till städerna, vilket resulterar i nedläggning av små företag och butiker på grund av de utmaningar som extrema glesbygdsområden medför. För att bygden ska bli en livfull landsbygd behöver vi införa ett gym, vilket skulle vara ett betydande steg i rätt riktning. Vi strävar efter att bli en attraktiv by och med tanke på det moderna samhället vi lever i idag är träning en avgörande faktor. Ett gym bidrar inte bara till gemenskap och starkare sammanhållning, utan erbjuder även en bredare service till de boende här. Träning är särskilt viktigt för den yngre generationen, och det är oerhört viktigt för oss att få dem att stanna kvar i bygden för att säkerställa dess fortsatta utveckling.

Genom att ha ett gym här i byn slipper vi de besvärliga 120 kilometer långa resorna till närmaste träningsanläggning. Det sparar tid, pengar och minskar även miljöpåverkan. Företagen i bygden blir mer attraktiva som arbetsgivare när de kan erbjuda möjligheten till friskvårdstimmar, och det blir även en betydande möjlighet att locka nya människor till att arbeta här. Eftersom efterfrågan är stor öppnar det upp för ökad tillväxt och skapar fler möjligheter. En starkare landsbygd gör oss till en attraktivare by, vilket i sin tur lockar till inflyttning och ger möjligheter till nytt företagande och nya arbetstillfällen. Detta ger en positiv kedjereaktion på alla sätt. Vi strävar efter en starkare landsbygd, en landsbygd som är tillgänglig för alla och som kan möta framtidens utmaningar.

Ur Projektansökan

”Vi kämpar för en starkare levande landsbygd och det är det som är syftet med detta projekt. Ett gym är ett stort steg i rätt riktning då det blir en naturlig mötesplats för bygden och det kan på sikt kan stimulera inflyttning och som bevarar attraktionen i bygden vilket i sin tur leder till att personer väljer att stanna kvar. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa en naturlig mötesplats, främja inflyttning och välmående samt stärka attraktionen i bygden

Målet med projektet är att:
skapa ett utrustat gym i Jäckvik.

Om projektet

Projektperiod
2019-2020

Projektägare
Föreningen Jäckviksgården

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
100 500 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
49 500 kronor

Total finansiering
150 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 40 700 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden