Inlandsscen Åsele

Projektet ”Inlands Scen” etablerar en samverkansplattform som förenar aktörer, kulturarrangörer och artister inom Leaderområdet. Genom en live-streamad talkshow, musikuppträdanden och ungdomsdeltagande har projektet som mål att främja förståelsen för landsbygdslivet och samtidigt stärka kultur- och föreningslivet.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
Genom lokala lösningar, digital teknik och kultur som finns i området, visa att det går att bo och verka på landsbygden.

Målet med projektet är att:
Under Åsele marknad göra nya aktiviteter så som liveband och talkshow med lokala artister, som streamas ut till allmänheten.

Om projektet

Projektet ”Inlands Scen” etablerar en samverkansplattform som förenar aktörer, kulturarrangörer och artister inom Leaderområdet. Målet är att demonstrera att det är möjligt att bo och verka på landsbygden. Projektidén utvecklades i dialog med unga, som också kommer att vara ansvariga för genomförandet av aktiviteterna. Samarbetet involverar Åsele kommun och inkluderar ferieungdomar anställda av kommunen.

Sedan januari 2023 har projektgruppen arbetat gemensamt för att forma en helt ny, innovativ idé. Under Åsele marknad veckan, vecka 28, kommer en rad aktiviteter att äga rum. Vår plan är att kombinera en live-talkshow med live-musik, och hela evenemanget kommer att strömmas live för att nå en bredare publik, särskilt de som inte kan närvara på marknaden av olika skäl. Vårt team inkluderar även unga sommarjobbare.

Projektet omfattar följande delar:

  • Talkshow med två programledare och olika gäster. Programledarna styr diskussioner, intervjuar gäster och sammanlänkar hela arrangemanget.
  • Gäster från privat sektor till ”musikgäster” såsom Carolina Miskovsky & Daniel Pettersson, Yellowstone Worries, Bottleneck John, Cimberly Wanyonyi med flera.
  • Livemusik med husband lett av Petri Kivimäki. Bandet består av unga frilansmusiker från Leaderområdet. De kommer att spela tillsammans med musikgäster, och bandet kommer att förbereda repertoaren genom rep med gästerna under en veckas tid.
  • Live-streaming. Allt kommer att streamas från scenen till marknadens webbplats i realtid. Vi kommer att ha en streamingledare som ansvarar för detta och vägleder ungdomarna genom processen.
  • Ungdomar. Vi erbjuder Åseles ungdomar möjligheten att sommarjobba med projektet. Ungdomarna kommer att vara involverade i alla projektets delar. De börjar med arrangörsutbildning av Åsele Musik- & Riksteater-föreningen och är med och väljer artister och gäster. Under marknadshelgen den 14-16 juli kommer ungdomarna att arbeta med allt från arrangörskap till streaming och scenvärdskap med mera.

Ur Projektansökan

”Genom kultur och musik ges en möjlighet till att känna sig delaktiga och därigenom få en känsla av sammanhang där man bor och verkar.”

Om projektet

Projektperiod
2023-06-27 – Pågående

Projektägare
Sensus Studieförbund

Projektledare
Petri Kivimäki
petri.kivimaki@aselecentralskola

Samarbete
Åsele Kommun
Åsele Musik- & Riksteater
Stonehill Productions
Tundell och Salmson AB

PROJEKTET I MEDIA

Webb och Sociala medier

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
364 704 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2030
149 631 kronor

Övrig offentlig resurs, Åsele Kommun
30 000 kronor

Total finansiering
544 335 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 100 320 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

LAG-styrelsens beslutsmotivering

LAG-styrelsen beslöt att prioritera ansökan då projektet vill visa upp att det går att bo och verka i vår landsbygd. Detta ska göras under en marknadsvecka, genom att lägga till nya aktiviteter så som liveband och talkshow med lokala artister. Då arrangemanget även ska live-streamas finns möjligheten att nå ut till hela leaderområdet.