Konstled Borgafjäll-Saxnäs

Det finns en ökande efterfrågan på kultur- och turisttjänster, inklusive tjänster som är relaterade till resor. Konstvägen Sju Älvar är en unik destination och man vill därför förbättra kulturupplevelsen för de som vandrar längs konstleden. Detta förväntas locka många nya besökare.

Om projektet

Projektet syftar till att göra konstleden Borgafjäll-Saxnäs till en spännande turistdestination och öka intresset för fjällvandring. Konstverken som ska installeras kommer att ha en samisk anknytning och med sin placering ute i naturen kommer de att erbjuda en unik upplevelse för de som vandrar längs leden. Leden sträcker sig över 18 kilometer och längs med leden kommer det finnas informationstavlor som ger kunskap om området, konstverken och kända personligheter inom den samiska kulturen. Projektet innefattar också riktade insatser för att engagera och inspirera barn och ungdomar, både genom att ge dem en inblick i den konstnärliga processen och genom att väcka deras intresse för kulturhistorien i deras närområde. Ett program kommer att utvecklas speciellt för berörda skolor.

Två konstnärer med samisk anknytning kommer att få i uppdrag att ge förslag på konstverk som passar in i kulturmiljön och tål klimatförhållandena på platsen. Utöver konstnärerna kommer projektet att samarbeta med kommuner och skolor i närheten, Sametinget, samebyar och länsstyrelsen.

Ur Projektansökan

”Besökare kan få se konst i unik miljö. Brobyggande mellan turism och kultur kan man säga. Vi vill skapa unika upplevelser ute i naturen.​”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
– Utveckla konstleden till ett intressant turistmål
– Öka intresset för fjällvandring
– Informera om områdets kulturhistoria med inriktning på det samiska

Målet med projektet är att:
– Installera två konstverk
– Placera ut informationstavlor med information om konstverken och samisk kulturmiljö
– Genomföra en riktad aktivitet mot barn och ungdomar i närområdet

Om projektet

Projektperiod
2018-2021

Projektägare
Konstvägen Sju Älvar

Webb och sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
576 200 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
83 800 kronor

Medfinansiering från Region Västerbotten
100 000 kronor

Medfinansiering från Dorotea- och Vilhelmina Kommun
100 000 kronor

Total finansiering
860 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 26 400 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden