Mötesplats Hedlunda Strand

Många söker sig till landsbygden och många vill bo i Hedlundabygden. Inte minst är Hedlunda ett populärt område och det sker en stark generationsväxling med inflyttning av yngre familjer.

Om projektet

På Klövervägen bereds nya tomter och fler hus kommer att byggas där. Då är det viktigt med en bra och funktionell närmiljö där människor kan träffas för aktivitet och social gemenskap.

Stranden är vacker men något förfallen. Vi ser stor potential i att skapa en genomtänkt mötesplats. För barnen finns idag endast en gunga vid stranden och den är i mycket dåligt skick. Den enda grillbuan som står på strandområdet är liten, mörk och trist. Framför den står ett trasigt bord. Med en bra lekplats blir detta en naturlig plats att besöka, en plats där det finns flera roliga saker att göra. Man kan kombinera bad, lek, matlagning framför en eld och att njuta tillsammans.

Ur Projektansökan

”Med bra tillgänglighet och goda möjligheter till aktivitet, bad, lek och platser att slå sig ner och grilla så kommer det här finnas något för alla”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
rusta upp stranden för att förbättra miljön på ett sätt som uppmuntrar till rörelse, lek och sociala möten.

Målet med projektet är att:
installera en lekplats och andra olika sociala ytor som ska göra stranden till en attraktiv mötesplats i Hedlundabygden.

Om projektet

Projektperiod
2022 –

Projektägare
Hedlunda Bygdegård och Idrottsförening

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
471 976 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
232 466 kronor

Total finansiering
704 442 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 180 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden