Matchning till jobb

Projektet syftar till att stödja och möjliggöra för personer som står långt utanför arbetsmarknaden att, genom individuella kompetenshöjande insatser, stärka anställbarheten.

Om projektet

Projektet ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, kommunernas socialtjänster/näringslivsutvecklare eller liknande, samt lokala arbetsgivare hitta en väg in för de personer som står utanför arbetsmarknaden.

Enligt arbetsförmedlingen så är cirka 80 % av all tillsättning av tjänster idag helt baserade på kontaktnät och kännedom om företagen. Personer som inte är i sysselsättning har inte ett stort etablerat kontaktnät, vilket i sin tur leder till ytterligare stagnation. Matchning till jobb vill ändra på detta och kommer genom sina insatser kunna bidra till att arbetssökande kan få en individuellt anpassad kompetenshöjande åtgärd för att sedan gå påbörja en anställning eller en praktik.

Ur Projektansökan

”Att kunna erbjuda sysselsättning för de personer som väljer att bo, verka och leva i vårt område är att ses som en självklarhet.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
tillsammans med Arbetsförmedlingen, kommunernas socialtjänster/näringslivsutvecklare eller liknande organisationer, lokala arbetsgivare samt ideell sektor hitta en väg in till sysselsättning för de personer som står utanför arbetsmarknaden.

Målet med projektet är att:
deltagare ska genomföra kompetenshöjande insatser.

Om projektet

Projektperiod
2019-2021

Projektägare
Leader Lappland 2020

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
1 319 292 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
649 800 kronor

Total finansiering
1 969 092 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 525 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Socialfonden