Musikinspelningsstudio för unga

Projektet ska skapa en musikinspelningsstudio som ger möjlighet för unga att på ett enkelt och lättillgängligt sätt få prova på att spela in och få stöd och råd kring sitt musicerande.

Om projektet

Projektets mål är att göra det lättare för människor att utforska och prova på att spela, sjunga och spela in musik. Genom att minska trösklarna för musikskapande strävar de efter att vidga intresset för musik och skapa möjligheter för människor att utvecklas och främja sin hälsa.

Genom detta projekt vill man skaka liv i Arvidsjaurs musikliv. Dessutom syftar det till att aktivera och stärka intresset för musik hos unga genom att arrangera livemusik och erbjuda roliga och kreativa fritidsaktiviteter. På så sätt vill man skapa en levande musikscen och erbjuda en plattform där fler människor kan våga testa och experimentera med musik. Detta bidrar till att främja både personlig och konstnärlig utveckling samt hälsa.

Ur Projektansökan

”Vår personliga erfarenhet är att det kan upplevas som ett stort steg att som nybörjare våga gå in i en studio, det kan kännas skrämmande och förväntningarna upplevs orimligt höga. Vi vill motverka detta, vi vill skapa en trygg miljö, där alla vågar prova, vågar misslyckas (och därmed vågar lyckas) och vågar fråga – för alla har varit nybörjare från början och det är inget att skämmas över. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa en naturlig mötesplats för musicerande ungdomar men även andra som är intresserande av musik/sång.

Målet med projektet är att:
skapa en fullt utrustad musikstudio med inspelningsmöjligheter.

Om projektet

Projektperiod
2020-2021

Projektägare
Domino Musikförening

Webb och Sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
46 230 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
22 770 kronor

Total finansiering
69 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 355 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden