Utvecklingsplan för vandringsled runt Örträsksjön

Friluftsliv ger möjlighet till naturupplevelser och bidrar till gemenskap, men tillgängligheten till naturen är begränsad för många människor. Projektet vill därför skapa en vandringsled runt Örträsksjön för att göra området mer tillgängligt för både boende och besökare.

Om projektet

Projektet ”Vandringsled runt Örträsksjön” syftar till att göra området runt sjön mer tillgängligt genom att anlägga en vandringsled som sträcker sig runt hela sjön – en sträcka på 25 kilometer. Syftet med projektet är att ge både boende och besökare möjlighet att uppleva den fantastiska naturen som området har att erbjuda. Projektet är en förlängning av Öreälvsleden, som redan sträcker sig genom kommunerna Nordmaling, Bjurholm och Lycksele kommun. Därför förväntas projektet gynna flera kommuner.

Målet med projektet är att genomföra en förundersökning, ansöka om investeringspengar och anlägga vandringsleden. Långsiktigt hoppas man att leden ska bidra till att skapa en attraktiv boenderegion som även gynnar företagare i området, samtidigt som den lockar fler besökare till området. Projektet förväntas också öppna upp möjligheter för olika sportarrangemang såsom löptävlingar, draghundstävlingar och skidtävlingar som kan anordnas i anslutning till leden. Dessutom tror man att andra aktiviteter som yoga, fiske, bad och musikevenemang vid sjön kommer gynnas av projektet.

Genom att anlägga vandringsleden runt Örträsksjön kommer området att bli mer tillgängligt för både lokalbefolkningen och besökare, samtidigt som man skapar möjligheter för en mängd olika aktiviteter och evenemang i anslutning till leden.

Ur Projektansökan

”Området ska erbjuda annorlunda upplevelser i en storslagen natur
för ALLA !”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
tillgängliggöra området för vandring, fiske cykling mm. Skapa förutsättningar för företagsutveckling genom att skapa nya tjänster och produkter kopplat till vandringsleden samt göra området mera attraktivt.

Målet med projektet är att:
Färdigställa en förundersökning/genomförandeplan för att skapa en vandringsled och att utreda och kartlägga möjligheter till finansiering för ev. investeringar, handikappanpassningar samt naturbete.

Om projektet

Projektperiod
2017-2021

Projektägare
Örträsk Intresse- och Hembygdsförening

Webb och sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
369 384 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
181 936 kronor

Total finansiering
551 320 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 33 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden