Pumptrackbana Gargnäs

Projektet fokuserar på att skapa en attraktivare boendemiljö i Gargnäs och vid rekreationsområdet badsjön genom att införa en modern ”attraktion,” såsom en pumptrackbana, för att öka attraktiviteten på platsen.

Om projektet

När ungdomsgården startades, skapade det en nytändning i bygden, och ungdomar samt vuxna började naturligt samlas för att diskutera drömmar och visioner för samhället. Tillsammans började vi drömma om att utveckla närmiljön för att skapa sammanhållning och gemensam styrka. Projektidén kommer från föräldrar och barn som är aktiva i ungdomsgården och passar in i den större visionen hos Gargnäs Intresseförening, som vill vara en samlingskraft för att ta tillvara på idéer från medlemmar och invånare och skapa en attraktiv och livskraftig bygd.

Projektets syfte är att utveckla rekreationsområdet kring badplatsen för att främja sociala möten, rörelse och folkhälsa. Badplatsområdet har under lång tid utvecklats av Gargnäs Intresseförening till en viktig samlingsplats för både barn, ungdomar och vuxna. Vår vision är att rusta upp området med moderna ”attraktioner” såsom en pumptrackbana. Vidare planerar vi att anlägga ett utegym som på ett lekfullt sätt skapar sociala möten mellan olika generationer och lockar till rörelse och fysisk aktivitet för att främja den allmänna folkhälsan i bygden.

Ur Projektansökan

”Den viktigaste byggstenen för att skapa goda framtidsutsikter i en byggd är att skapa en trivsam miljö för barn och ung”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
kapa en naturlig mötesplats för bygdens ungdomar för att ge dem ett ökat självförtroende och en ökad känsla av samhörighet i bygden.

Målet med projektet är att:
ha en uppsatt pumptrackbana vid projektets slut samt att avsluta med en invigning.

Om projektet

Projektperiod
2022 –

Projektägare
Intresseföreningen Gargnäs behövs

Webb och Sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
423 696 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
208 820 kronor

Total finansiering
632 789 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 69 440 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden