REKO-ring Vilhelmina

Under de senaste tre-fyra decennierna har direktförsäljning från producenter till konsumenter minskat avsevärt. Samtidigt har allt fler konsumenter sökt lokalproducerad och ekologisk mat utan att lyckas, då praktiska och logiska lösningar saknats.

Om projektet

I projektet Reko-Ring Vilhelmina vill man skapa en arena för direktförsäljning utan mellanhänder. Detta ska öka lönsamheten för företagaren och göra det enklare för konsumenten att få tillgång till lokala produkter. Det kallas för en ”REKO-ring” och modellen kommer ursprungligen från Frankrike, men har introducerats i Finland och spridit sig sedan till Sverige. Idag finns det ca 50 REKO-ringar i Sverige och antalet växer ständigt.

En REKO-ring fungerar genom en sluten Facebook-grupp. Producenter och konsumenter som vill delta ansöker om medlemskap i en grupp. Vanligtvis sker leverans varje eller varannan vecka, beroende på gruppens storlek. Alla samlas vid leverans och konsumenterna hämtar sina beställningar från flera producenter samtidigt. Deltagandet är helt gratis och för producenterna innebär det kostnadsfri marknadsföring och en tidsbesparande försäljningskanal. REKO-ringar är också en bra kanal för att testa nya produkter. Konsumenterna får tillgång till småskaliga och lokalt producerade produkter och det skapar ett ökat intresse för lokal produktion.

Projektet Reko-Ring Vilhelmina genomförs av Vilhelminabygdens LRF-avdelning i samarbete med studieförbundet vuxenskolan och producenter från Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommun. Projektet kommer erbjuda kompetenshöjande och nätverksskapande insatser för deltagande företag. Studieförbundet kommer anordna behovsanpassade utbildningar och webbsända kvällsseminarier. Projektet ska även bidra till att fler unga blir intresserade av djurhållning och livsmedelsproduktion via nätverket Ung och grön.

Ur Projektansökan

”Genom att underlätta kontakten mellan privat konsument och lokala producenter ska direktförsäljningen av lokala produkter öka”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
med gemensamma aktiviteter visa på och möjliggöra för intresset att odla olika grödor på den nordliga breddgradden som Sorsele ligger på samt att skapa ett ökat intresse och förståelse för jordbruk och renskötsel bland unga och nyanlända för att på
sikt kunna trygga en framtida kompetensförsörjning inom näringarna.

Målet med projektet är att:
– Skapa en gemensam mötesplats för utbyte av intresse, kunskap och förståelse för odling.
– Genomföra aktiviteter riktade mot ungdomar och utrikesfödda.
– Genomföra provodling och testa de olika grödornas näringsinnehåll.

Om projektet

Projektperiod
2018-2021

Projektägare
Lantbrukarnas Ekonomi AB

Webb och Sociala medier
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
264 394 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
130 224 kronor

Egen privat finansiering
5 000 kronor

Total finansiering
399 618 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 11 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Regionalfonden