Saemien Jarnge Dearnesne

– Etablering av samiskt centrum i Tärnaby 

Det samiska är Tärnas grundstomme och ursprung, det samiska livet och språket var norm fram till cirka 1900-talet. Detta är projektets utgångspunkt för arbetet med det samiska centrumet.

Om projektet

Efter att Samegården som drevs av Tärna Sameförening försvann år 2004 har behovet av en samisk samlingsplats ökat successivt och blivit alltmer uppenbart. Detta behov har även ökat i takt med den växande samiska närvaron, både genom fler samiska arbetsplatser och genom att Storuman kommun nu också är en samisk förvaltningskommun. Dessutom har allmänhetens intresse för samisk kultur ökat.

Därför är detta projekt en del av en process som sker i samarbete med Storuman kommun och det lokala samhället i Tärnaby, där målet är att etablera ett samiskt centrum i Tärnaby. En förstudie har redan genomförts och visat att potentialen för ett sådant centrum är stor och att mycket av det som behövs redan finns på plats, det gäller bara att samordna, koncentrera och projektera. Dessutom har man identifierat kommande samarbeten.

Projektet innebär att man kommer att producera informationsmaterial och genomföra en utställning som blir det första steget i skapandet av ett museum. Museet ska fokusera på lokal samisk historia. Det slutgiltiga målet är att tillsammans med samarbetspartners skapa en levande samisk samlings- och arbetsplats, som också är ett attraktivt besöksmål med utställningar, café/restaurang och en ”black box” som är bärande innehåll.

Ur Projektansökan

”Projektet ska skapa grunden till ett Samiskt centrum i Tärnaby genom att samla ihop och formalisera ett samarbete mellan befintliga parter inom det samiska samhället, kulturen, och näringslivet. Detta skapar en levande samisk samlings- och arbetsplats som också är ett attraktivt besöksmål.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
stärka den lokala samiska samhället, utveckla Tärna-bygden med ett samiskt besökscenter samt att tillvarata och utveckla det samiska kulturarvet. 

Målet med projektet är att:
ett ”embryo” till samiskt center etableras i Tärnaby. En utställning med kommunens befintliga samlingar samt basinformation skapas i anslutning till centret och en projektering av centrets vision tas fram.

Om projektet

Projektperiod
2018-2020

Projektägare
Storuman Kommun

Webb och Sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
652 000 kronor

Medfinansiering från Storuman Kommun
326 000 kronor

Medfinansiering från Region Västerbotten
326 000 kronor

Total finansiering
1 304 000 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden