Samverkan för utveckling av olika friluftslivs aktiviteter

Auktsjaur är en del av nätverket BYARINGEN, en ring av byar som förbinds av vägar. Tanken med BYARINGEN är att tillsammans skapa olika aktiviteter som ska stärka utveckling, skapa förutsättningar till att människor ska vilja bo och verka samt känna framtidstro genom att känna att vi är inte ensamma utan vi gör detta tillsammans.

Om projektet

Detta projekt är baserat på att skapa olika familjevänliga aktiviteter, både inom enskilda byar och genom att koppla samman flera byar. För att uppnå detta har vi följande mål och planer:

För det första kommer vi att utveckla digitala cykelkartor som är sammanlänkade med varandra. Dessa kartor kommer att innehålla intressanta sevärdheter, tips på boende, matställen och andra spännande upplevelser.

Dessutom kommer vi att undersöka möjligheterna att erbjuda uthyrning av elcyklar på strategiskt utvalda platser. Genom att tillhandahålla dessa miljövänliga transportalternativ vill vi främja både hälsa och upptäckarglädje.

En annan viktig del av projektet är att skapa vandringsslingor speciellt utformade för barn under 15 år. Dessa slingor kommer att erbjuda olika spännande upplevelser och ge barnen möjlighet att utforska naturen på ett roligt och lärorikt sätt.

För att inkludera bilburna personer i alla åldrar kommer vi att utveckla ett koncept för en tipsrunda. Genom att delta i denna aktivitet kommer deltagarna att få uppleva olika platser i BYARINGEN och samtidigt ha kul tillsammans.

Slutligen kommer vi att utforma en skogsbingo aktivitet som är särskilt riktad till barnen. Detta koncept kommer att ge dem möjlighet att delta i en spännande skogsupplevelse och upptäcka olika saker i naturen.

Genom att genomföra dessa planer hoppas vi kunna skapa en mängd underhållande och stimulerande aktiviteter för hela familjen.

Ur Projektansökan

”Vi tror på samverkan mellan byar för vi som by är för liten för att göra verklig skillnad för området. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
undersöka möjligheterna till upplevelsebaserade aktiviteter samt undersöka möjligheten till andra genomförande projekt.

Målet med projektet är att:
– Undersöka möjligheterna till ett erbjuda uthyrning av elcyklar på några strategiskt
utvalda orter
– Kartlägga olika vandrings- och cykelledsmöjligheter
– Undersöka om det är möjligt att ta fram vandringsslingor för barn under 15 år som
innehåller olika upplevelser
– Ta fram ett koncept hur det är möjligt att göra en aktivitet för bilburna personer
oavsett ålder

Om projektet

Projektperiod
2020-2022

Projektägare
Föreningen för Auktsjaurs Utveckling

Webb och Sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
173 098 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
85 257 kronor

Total finansiering
258 355 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 16 900 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden