Utomhuspadelbana – Arjeplog

Projektet innefattar iordningställande av en padelbana, vilken efterfrågats av invånare och ungdomar, med syftet att bredda utbudet av aktiviteter och därigenom öka ortens attraktivitet.

Om projektet

Under de senaste åren har padel blivit allt mer populärt. Vi (både Argentis & Arjeplogs Kommun) har mottagit många förfrågningar från invånare, ungdomar, företagare och föreningsaktiva om möjligheten att ordna padelbanor i Arjeplog. För att undersöka förutsättningarna har vi genomfört dialoger med olika intressenter och samverkansparter. Resultatet visar att vi, i samarbete med tre parter genom ett projekt, kan möjliggöra byggandet av utomhus padelbanor i närheten av den befintliga fotbollsplanen, tennisplanen och den kommunala idrottsanläggningen.

Nyligen deltog vi även i en demokratidag genom ungdomsprojektet ”Youth Up North”, där elever, eldsjälar, kommunala tjänstemän och politiker samlades för att diskutera vad som saknas i Arjeplog och hur vi kan göra ungdomars vardag mer meningsfull och attraktiv. Där framkom särskilt att bristen på aktiviteter är en utmaning som behöver adresseras, och det fanns även önskemål om en padelhall.

Ur Projektansökan

”Att vi samverkar med så bred uppslutning är nytt för oss, vi har tidigare drivit trepartsprojekt men inte med ett så brett engagemang som i detta projekt.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
projektet ska i bred samverkan möjliggöra iordningställandet av en utomhuspadelbana med syfte att bredda utbudet av aktiviteter i Arjeplog, att skapa en meningsfull och efterfrågad aktivitet för kommunens invånare i alla åldrar och därmed också
öka ortens attraktivitet.

Målet med projektet är att:
ha en uppsatt och spelbar utomhuspadelbana vid projektets slut, samt att ha ett fungerande bokningssystem kopplat till banan.

Om projektet

Projektperiod
2022 –

Projektägare
Argentis AB

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
767 247 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
377 898 kronor

Total finansiering
1 145 145 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 25 380 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden