Vårt Hem

Det saknas uppdaterade bilder samt aktuella filminspelningar från vår bygd. Det finns sajter med gamla bilder och historisk information och dessa är viktiga men för att veta hur läget är idag måste vi skapa ett arkiv med dagens teknik och framför allt – film/ljud.

Om projektet

Projektets övergripande målsättning är att bevara historien om ”Vårt hem” för framtida generationer och samtidigt tillgodose det akuta behovet av filmat material. Genom att använda film som ett berättande medium kommer vi professionellt att berätta om byarnas historia, deras nutid och deras tankar om framtiden, i samarbete med relevanta aktörer. Dokumentationen kommer att vara en viktig grundsten ur ett socialt-kulturellt och historiskt perspektiv, vilket möjliggör för kommande generationer att fortsätta berätta.

Vi planerar att låta ungdomar och vuxna samla information om så många byar och intressanta platser som möjligt, och göra den tillgänglig på en plattform som är lättillgänglig. Denna information kommer att inkludera filmer, bilder, fakta, historia, intervjuer med byborna och berättelser. Det kommer att bli en databas som används av kommuninvånare, myndigheter och besökare. Genom projektet kombinerar vi kulturbevarande perspektiv med dagens behov av aktuell filminformation. Arkivet kommer att erbjuda en positiv och informativ bild av vad som finns i kommunen idag. Det kommer att vara enkelt att nå, till exempel via en mobilapp och användarvänliga webbsidor med tydliga länkar och kartor.

Ur Projektansökan

”Med hjälp av filmen som berättande medie ska vi med hjälp av berörda aktörer på ett professionellt sätt berätta om byarnas historia, deras nutid och tankar om
den kommande framtiden.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
för framtida generationer bevara historien om Vårt hem.

Målet med projektet är att:
skapa och upprätta ett arkiv för att bevara historien som finns ute i byarna i Storumans Kommun.

Om projektet

Projektperiod
2021 – 

Projektägare
Kultur Akademin

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
418 753 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
206 252 kronor

Total finansiering
625 005 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 300 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden