Arena Älven Sommar

Med detta projekt vill vi lyfta ett område som en ny mötesplats sommartid för såväl besökare som lokalbefolkningen.

Om projektet

Vi strävar efter att skapa en plats med fokus på rörelse, rekreation och tillgänglighet. Målet är att skapa en naturlig mötesplats där träning, möten och återhämtning kan ske utan att vara beroende av arrangörer. Dessutom vill vi göra platsen attraktiv för utveckling av nya produkter.

Genom etablering av samarbeten, användning av naturhinder som främjar rörelserikedom, anläggning av lekplats, tillgänglighetsanpassade ytor nära vatten, belysning och markarbeten för att underlätta rörelse, strävar vi efter att skapa en attraktiv plats för många. Vi planerar även att arrangera evenemang för att uppmärksamma platsen.

Gold of Lapland har ett Leaderprojekt som heter Arena Älven som har fokus att skapa möten mellan människor i en lekfull och rörelserik miljö vintertid. Området är ett vältrafikerat område med god potential att bli en mötesplats även sommartid. Med ett uppskattat resultat från vinterprojektet Arena Älven ser vi verkligen potentialen i detta projekt att bli nästa
stora profilprojekt i Lycksele.

Ur Projektansökan

”Platsen ska vara en naturlig mötesplats och skapa spontana möten över gränser”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa en motions- och lekplats samt mötesplats med fler utomhusaktiviteter som kan användas av alla, oavsett fast boende eller besökare till destinationen.

Målet med projektet är att:
en hinderbana, lekpark, tillgänglighetsanpassad mötesplats, belysning och landstigningsplats för båt och/eller båttrafik.

Om projektet

Projektperiod
2021 – 2022

Projektägare
Gold of Lapland ekonomisk förening

Webb och Sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
755 031 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
371 881 kronor

Total finansiering
1 126 912 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 60 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden