Skatepark Storhälla

Hela projektet med Multiarenan på Storhälla i Storuman bottnar i den förstudie av att anlägga en konstgräsplan för fotboll, som söktes av Västerbottens fotbollsförbund och finansierades av projektmedel via Leader Lappland.

Om projektet

Förstudien lockade fler kommuner inom leaderområdet att delta. Storumans IK anslöt sig på grund av fotbollssektionens ambition att bygga en konstgräsplan. Storhälla-området är en underutnyttjad idrottsplats med potential, vilket ledde till fler önskemål om aktiviteter och sport i närheten av konstgräsplanen. Resultatet blev en konstgräsplan på Storhälla, finansierad av allmänna arvsfonden, och vi har även skapat en hundpark, grillplatser och en hinderbana inom området med hjälp av andra projektmedel.

Målet är att skapa ett levande friluftsliv med många aktivitetsmöjligheter och ett attraktivt samhälle som lockar befintliga invånare att stanna, tidigare invånare att återvända och nya människor att flytta hit genom att erbjuda en mångfald av fritidsaktiviteter.

Skateparken kommer att byggas i samarbete med Skateförbundet och involvera expertis från företag och organisationer inom området. Vi kommer att engagera lokala företag för att utföra så mycket arbete som möjligt och samarbeta nära med det lokala näringslivet. Dessutom har vi knutit kontakt med en lokal skateboardare som kommer att vara delaktig i uppbyggnaden, utövandet, säkerheten och möjligheterna för skateparken.

Ur Projektansökan

”Ambitionen med hela området Storhälla är att skapa ett attraktivt område att vistas på, en samlingsplats där människor samlas och interagerar med varandra, både besökare och ortsbor, barn, ungdomar och äldre. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
stimulera ytterligare aktivitet och rörelse genom att skapa en naturlig mötesplats.

Målet med projektet är att:
skapa en skatepark.

Om projektet

Projektperiod
2022 – 2023

Projektägare
Storumans IK

Webb och Sociala medier

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
426 288 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
209 963 kronor

Privat finansiering
100 000 kronor

Total finansiering
736 250 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 100 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden