Dorotea utvecklings centrum – DUC

Projektet DUC har som syfte att lyfta näringslivet i Dorotea tillbaka till dess tidigare nivå, och för att uppnå detta arbetar företagarna aktivt tillsammans. För att nå sitt mål kommer DUC att skapa en plattform där företagare kan få information, kontakter, stöd och kompetens, och där de kan hitta samarbetspartners inom både privata, offentliga och ideella sektorer.

Om projektet

Projektet syftar till att inkludera ungdomar och föreningslivet i en utveckling där näringslivet tar initiativ och ser nyttan i en kommun där alla grupper deltar och utvecklar verksamhet. En fungerande näringslivsfunktion är viktigt för kommuner i glesbygden som har en ansträngd ekonomi. Dorotea kommun har under de senaste åren tappat i Svenskt Näringslivs ranking och näringslivet signalerar att krafttag behövs.

Företagarna Dorotea ser kommunen som en utvecklingskommun med stor potential att växa. För att lyckas med detta behöver man skapa en plattform där näringslivets aktörer kan hämta information, kontakter, stöd och kompetens samt finna samarbetspartners inom privata, offentliga och ideella sektorn. En kartläggning behövs också för att identifiera behoven av utbildning och kompetensutveckling.

Projektet ska även fungera som modellskapande för andra små inlandskommuner som brottas med liknande problem, och projektet kommer att bidra med att sprida erfarenheter till andra intresserade aktörer.

Ur Projektansökan

”I projektet ska sysselsättningen och entreprenörskapet ökas med hjälp av nytänkande och kreativitet.”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
etablera en mötsplats/resurscentrum mellan ungdomar, privat, offentlig och idell sektor för att driva utvecklingsfrågor som idag inte görs av befintliga aktörer och att öka och stimulera entreprenörskapet inom skolan.

Målet med projektet är att:
etablera ett nätverk för utvecklingsfrågor mellan offentlig sektor, företag-, och föreningar, att genomföra en inventering av kompetensbehov av befintliga företag och att skapa ett mentorsnätverk för unga entreprenörer.

Om projektet

Projektperiod
2018-2022

Projektägare
Företagarna Dorotea

Webb och Sociala medier
Webbplats
Facebook

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
1 467 780 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
722 937 kronor

Total finansiering
2 190 717 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 130 680 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden