RUM Orkesterläger

Projektet ska arrangera  symfoniorkesterläger i Lycksele för ungdomar från hela länet, med målet att förstärka musikaliska färdigheter och främja kreativitet genom gemensamt musicerande. Lägret involverar ungdomar i planeringen och bidrar till att bevara regionens musiktradition och stärka dess kulturella framtid.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
förstärka den musikaliska tillväxten för orkester instrumenten genom att ge ungdomar en möjlighet att spela tillsammans, skapa en tillhörighet och öka kreativiteten.
Målet med projektet är att:
arrangera tre orkesterläger för ungdomar som alla avslutas med en konsert för allmänheten.

Om projektet

Projektet ska etablera ett symfoniorkesterläger i Lycksele för ungdomar från hela länet med målet att höja nivån, bredda deltagandet och skapa en rolig upplevelse. Lägret syftar till att förstärka den musikaliska tillväxten för stråk-, träblås-, bleckblås- och slagverksinstrument. Initialt räknar de med cirka 60 deltagare, med möjlighet att expandera i framtiden. Lägret kommer att involvera ett stort antal barn och ungdomar i regionen, ge dem möjlighet att spela tillsammans, skapa tillhörighet och öka kreativiteten.

Denna typ av läger finns inte i regionen, vilket gör det oerhört viktigt för regionens kulturella framtid. RUM, riksförbundet unga musikanter, stödjer detta initiativ, och ungdomar kommer att påverka planeringen av lägret.

Orkesterlägret kommer att stärka och utveckla Västerbottens distrikts arbete med kultur och ungdomar, samt öka engagemanget i föreningslivet och civilsamhället. Inlandet har få ungdomar som får möjlighet att spela i en symfoniorkester på grund av nedskärningar i musik- och kulturskolorna. Ett musikläger är därför av stor vikt för musikalisk utveckling och att träffa likasinnade.

Det finns ett nationellt behov av att rekrytera instrumentalister och instrumentallärare, och ett läger kan bidra till att attrahera och behålla talanger i regionen. Musiktraditionen i Västerbotten är stark, men för att bevara den måste både lärare och unga musikanter inspireras och ges möjligheter att växa. Musicerande tillsammans ger livslång glädje och livskvalitet, även för de som inte blir professionella musiker.

Ur Projektansökan

”Vi ska höja höjden, bredda bredden och ha roligt! Vi förstärker den musikaliska tillväxten för orkester instrumenten dvs. Stråkinstrumenten, träblåsinstrumenten, bleckblåsinstrumenten slagverksinstrumenten. ”

Om projektet

Projektperiod
2024-06-10 – Pågående

Projektägare
Rum:s Västerbottensdistrikt

Projektledare
Siw Burman
siwbur@gmail.com

PROJEKTET I MEDIA

Webb och Sociala medier
Webbplats

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
654 235 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2030
322 235 kronor

Total finansiering
976 470 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 53 900 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden
LAG-styrelsens beslutsmotivering

LAG-styrelsen beslöt att prioritera ansökan då projektet arbetar för ungas delaktighet och inkludering. Projektdeltagarna kommer att få chansen att utveckla sitt instrumentala och musikaliska kunnande, träna sin sociala förmåga och träffa barn och & ungdomar som spelar orkesterinstrument.