Songwriters of Kvarken

Projektet ska bidra till att unga kreativa musikskapare ska kunna välja att bo och leva i attraktiva miljöer utanför våra stora städer, med livskvalitet, samtidigt som världen ligger öppen för internationella affärer och chanserna till försörjning som musikkreatör väsentligt ökar.

Om projektet

Projektet ”Songwriters of Kvarken” har som mål att skapa ett gränsöverskridande kompetensnätverk inom låtskrivning och musikexport i Kvarkenregionen. Genom projektet strävar konsortiet efter att långsiktigt förbättra förutsättningarna för musikkreatörer, låtskrivare, producenter, talanger och entreprenörer i de deltagande regionerna. Detta ska uppnås genom att kartlägga befintliga resurser och sammanföra regionernas aktörer inom musikbranschen för att undersöka deras utvecklingsbehov, kompetensförsörjning och färdigheter. Målet är att på sikt skapa en gemensam region för musikexport till den internationella musikmarknaden.

Projektet kommer att utveckla gemensamma strukturer och koncept för att höja kompetensen, marknadsföring och nätverk inom musikindustrin i regionen. Digitalisering av samarbeten är en viktig framgångsfaktor, särskilt i ljuset av Covid-19-pandemin. Detta behöver innovativt utvecklas under projektets samarbete för att skapa en plattform med ännu större möjligheter. Målet är att bygga upp ett kontaktnät som kan inspirera unga musikkreatörer att tro på sig själva och sin framtid, med landsbygdsperspektivet som utgångspunkt för kreativitet och en global karriär.

Musikproduktionen förenar unga människor och lockar människor från olika socioekonomiska bakgrunder. Detta stärker regionens identitet och främjar jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering och ungdomars delaktighet.

Ur Projektansökan

”Projektet syftar i förlängningen till att unga kreativa musikskapare ska kunna välja att bo och leva i attraktiva miljöer utanför våra stora städer, med livskvalitet, samtidigt som världen ligger öppen för internationella affärer och chanserna till försörjning som musikkreatör väsentligt ökar. ”

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
etablera ett gränsöverskridande kompetensnätverk inom låtskrivning och musikexport i Kvarkenregionen.

Målet med projektet är att:
– Genomföra digitala workshops/webbinarier
– Kartlägga befintliga resurser inom musik
– Samverkan med mellan 2 länder, 5 institutioner/utbildningsenheter och 1 gemensam plattform
– Skapa förutsättningar för att höja kompetensen för de som ägnar sig åt musik

Om projektet

Projektperiod
2021 – 2022

Projektägare
Kultur Akademin

Webb och Sociala medier
Webbplats

PROJEKTET I MEDIA

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
268 000 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2020
132 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 220 000 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden