Beslutsmöte

LAG-styrelsens kommande beslutsmöte.

Beslutsmöte för Leader Lappland 2030

Här kommer inkomna kompletta projektansökningar att behandlas och bedömas av vår styrelse.