Morgondagens Idrottsplats

Projektet ”Morgondagens idrottsplats” omvandlar Lappvallen i Åsele till en modern mötesplats för rörelse och aktiviteter året om.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
skapa en naturlig mötesplats med fokus på rörelse och rörelseglädje.

Målet med projektet är att:
möjliggöra etablering av nya sporter genom att installera en tennisplan, en näridrottsplats/multiarena, en motorik-/styrkebana samt löparbanor med längdhoppsgrop.

Om projektet

Idrottsplatsen i Åsele blev planerad för cirka 60-70 år sedan och har varit en viktig resurs för förening, by och bygd. Emellertid har anläggningen inte längre förmågan att möta dagens behov och förändringar. Samhällsutvecklingen har skapat nya beteenden och krav från utövare, vilket har lett till att en idrottsplats kan utformas på helt nya sätt jämfört med tidigare. Tyvärr är det också en trend att stillasittande, ensamhet och psykisk ohälsa ökar i Åsele, något vi önskar adressera.

Vi har inspirerats av och tagit lärdom från flera projekt, inklusive Bredsand i Sundsvall och Aktivitetspark Svartbäcksmåla. Vi har anpassat och implementerat det bästa av dessa erfarenheter för att passa våra lokala förutsättningar – en process som involverat direkta kontakter, leverantörer, ritningsstudier och onlineforskning. Förstudien ”Västerbottens inland konstgräsplaner”, finansierad av Leader Lappland, har också varit en viktig utgångspunkt. Förändringens vindar blåser allt starkare, och vi strävar efter att omforma idrottsplatsen för att möta framtidens utmaningar och behov.

Ur Projektansökan

”Det här ska bli ett ställe där ALLA kan vara. Anläggningen är designad efter att fånga in förändrade behov efter ålder men också efter vår mångsidiga natur.”

Om projektet

Projektperiod
2023-07-05 – Pågående

Projektägare
Åsele Idrottsklubb

Projektledare
Paul Forsberg
paul.forsberg@ktv.asele.se

Samarbete
Näslund Holding Åsele
Åsele Kraft

PROJEKTET I MEDIA

Webb och Sociala medier

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering

Beviljat projektstöd
1 860 925 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2030
916 575 kronor

Total finansiering
2 777 500 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 646 620 kr.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

LAG-styrelsens beslutsmotivering

LAG-styrelsen beslöt att prioritera ansökan då projektet ska konvertera en vanlig idrottsplats till en modern medelpunkt för motion och möten året runt. De ska skapa möjligheten till att etablera nya sporter och idrottsformer för att stärka folkhälsan, inkludera fler målgrupper hos föreningen och förlänga säsongen.