PUA 2

Projektet strävar efter att stödja unga artister i Leader Lapplands område genom att erbjuda lägerverksamhet, företagsutveckling och mentorskap. Målet är att höja den konstnärliga nivån, skapa självständiga artister och bygga ett starkt lokalt nätverk för att främja kulturlivet och göra området mer attraktivt.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att:
hjälpa unga artister att utveckla sina talanger i ett område där det saknas utbildningsmöjligheter. Artisterna ska kunna stå på egna ben och känna sig redo för artistlivet, samt vara en del av ett nätverk som utgörs av unga musiker, arrangörer och ledare.
Målet med projektet är att:
genomföra workshops, konserter och turnéer tillsammans med ungdomar samt att skapa ett bestående nätverk av både unga och vuxna professionella kulturutövare.

Om projektet

PUA 2 strävar efter att stödja unga artister i att professionalisera sig och ta betalt på en nivå som speglar deras konstnärliga kvalitet. Detta förbättrar både artistens prestation och kvaliteten på evenemangen. Samtidigt ökar förväntningarna hos allmänheten, vilket positionerar Leader Lapplands område som en aktiv plats för evenemang och lokal konstnärlig talang.

Ungdomarna förtjänar verkliga möjligheter att utveckla sina talanger och ingå i ett nätverk av unga musiker, arrangörer och ledare. Projektet bygger vidare på projektet PUA 1 genom att erbjuda lägerverksamhet för att hitta och utveckla nya talanger samt genom att fokusera på företagsutveckling och aktiviteter som tidigare inte ingick.

Målet är att göra artisterna självständiga och rustade för verkligheten som artister, särskilt med tanke på att många är unga, under 18 år. Ett välfungerande nätverk av lokala artister, arrangörer och evenemang är grundläggande för att utveckla det lokala kulturlivet inom Leader Lapplands geografi och skapa en attraktiv plats att bo på.

Projektet kommer att bidra till ökad psykisk hälsa, gemenskap och ett nytt nätverk av kulturaktörer efter pandemin. Mentorskapet, med välkända personligheter, ger deltagarna och publiken en möjlighet att uppleva högkvalitativ kultur och sprida information om projektet. Målet är att bygga vidare på den potential som identifierats i PUA 1 och ta det till nästa nivå!

Ur Projektansökan

”Vi vill ge ungdomar en känsla av att det är positivt och bra att bo i Leaderområdet och att området är attraktivt och har utvecklingsmöjligheter. Detta leder till ökat välbefinnande. ”

Om projektet
Projektperiod
2023-11-29 – Pågående
Projektägare
Kulturakademin
Projektledare
Duncan Kemp
duncan@kemp.se
PROJEKTET I MEDIA
Webb och Sociala medier
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl: info@leaderlappland.se

 

Om finansiering
Beviljat projektstöd
1 385 776 kronor

Medfinansiering från Leader Lappland 2030
682 547 kronor

Total finansiering
2 068 323 kronor

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av ca 1 600 000 kr.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden
LAG-styrelsens beslutsmotivering
LAG-styrelsen beslöt att prioritera ansökan då projektet ska arbeta för att få en levande kulturscen som inte är kust- eller stadscentrerad. Detta ska göras genom att hjälpa unga talanger från inlandet att bli mer professionella. Projektet verkar genom alla kommuner i Leader Lappland och gynnar ungdomar, arrangörer och kulturlivet i området.